•  Kamulaştırma (İstimlak) Davaları
 •  Gayrimenkul Hukuku
 •  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları
 •  Fikri Haklar (Marka, Patent ve Telif Hakları)
 •  İdare Hukuku
 •  Uluslararası Hukuk
 •  Bankacılık ve Finans Hukuku
 •  Ticaret ve Şirketler Hukuku
 •  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 •  Aile ve Miras Hukuku
 •  İcra ve İflas Hukuku
 •  Enerji Hukuku
 •  Vergi Hukuku
 •  Tüketici Hakları Hukuku
   
  « Geri
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni kabul ettiğinden ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yetkisini ve kararlarını tanıdığından,

  bireysel anlamda, şahıs olarak veya tüzel kişiliğe sahip örgütler (Siyasi partiler, sendikalar, dernekler gibi) Sözleşme veya ek protokollerle garanti altına alınmış bulunan hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğini düşündüklerinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletine veya sözleşmeye imza atan diğer ülke devletlerine hakkında AHİM`e başvuruda bulunabilirler.

  Kişisel hak ve özgürlüklerin yanı sıra mülkiyet hakkına getirilen sınırlamalar nedeniylede (örn.kamulaştırma) Avrupa İnsan Hakları Makkemesine başvurulabilir.Fakat öncelikle iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir.Karal Hukuk Bürosu olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine mülkiyet hakkı nedeniyle yaptığımız yüzlerce başvurudan 44 tanesi hakkında hükümetten savunma talep edilmiştir.Bu konudaki daha ayrıntılı  bilgilere makaleler ve haberler bölümünden ulaşabilirsiniz.

  • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

  • Tespit Davaları

  Ana Sayfa  |  Kurumsal  |  Ekibimiz  |  Çalışma Alanlarımız  |  Örnek Kararlar  |  Makaleler  |   Başarılarımız  |  Vekaletname  |  Kariyer  |  İletişim
    © 2008 Karal Hukuk. Tüm Hakları Saklıdır. Yasal Uyarı Tel: +90 212 543 43 10 - 561 29 39 Faks: +90 212 543 43 12 | Web Tasarım Grimor