•  Kamulaştırma (İstimlak) Davaları
 •  Gayrimenkul Hukuku
 •  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları
 •  Fikri Haklar (Marka, Patent ve Telif Hakları)
 •  İdare Hukuku
 •  Uluslararası Hukuk
 •  Bankacılık ve Finans Hukuku
 •  Ticaret ve Şirketler Hukuku
 •  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 •  Aile ve Miras Hukuku
 •  İcra ve İflas Hukuku
 •  Enerji Hukuku
 •  Vergi Hukuku
 •  Tüketici Hakları Hukuku
   
  « Geri
  Tüketici Hakları Hukuku

  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre “tüketici”; bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısında ise tüketici bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak ifade edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yanı sıra Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkındaki Yönetmelik, Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Devre Tatil Sözleşmeleri Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Paket Tur Sözleşmeleri Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bu konuyu düzenleyen hukuki metinlerdir.Karal Hukuk Bürosu olarak Tüketici Hakları Hukuku konusunda danışmanlık yapılmaktadır.

  • Tüketici Hakem Heyeti

  • Tüketici Mahkemelerinde görülen Dava ve İşler

  • Kapıdan satışa itiraz

  Ana Sayfa  |  Kurumsal  |  Ekibimiz  |  Çalışma Alanlarımız  |  Örnek Kararlar  |  Makaleler  |   Başarılarımız  |  Vekaletname  |  Kariyer  |  İletişim
    © 2008 Karal Hukuk. Tüm Hakları Saklıdır. Yasal Uyarı Tel: +90 212 543 43 10 - 561 29 39 Faks: +90 212 543 43 12 | Web Tasarım Grimor