•  Kamulaştırma (İstimlak) Davaları
 •  Gayrimenkul Hukuku
 •  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları
 •  Fikri Haklar (Marka, Patent ve Telif Hakları)
 •  İdare Hukuku
 •  Uluslararası Hukuk
 •  Bankacılık ve Finans Hukuku
 •  Ticaret ve Şirketler Hukuku
 •  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 •  Aile ve Miras Hukuku
 •  İcra ve İflas Hukuku
 •  Enerji Hukuku
 •  Vergi Hukuku
 •  Tüketici Hakları Hukuku
   
  « Geri
  İcra ve İflas Hukuku

  Karal hukuk Bürosunda  her türlü(çek,senet vs.) alacaktan kaynaklanan borçların takip ve tahsilatı işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca boçlularla ilgili borçtan kurtulmada dahil olmak üzere hertürlü itiraz davaları yürütülmektedir.

  • İcra Müdürlüklerinde her türlü icra takibinin yapılması ve alacak tahsili

  • İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri

  • Kambiyo Senedine Dayalı Takipler

  • İpoteğin veya Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra Takipleri

  • İtirazın İptali Davaları

  • Menfi Tespit Davaları

  • İstirdat Davaları

  • Borca ve Takibe İtiraz Davaları

  Ana Sayfa  |  Kurumsal  |  Ekibimiz  |  Çalışma Alanlarımız  |  Örnek Kararlar  |  Makaleler  |   Başarılarımız  |  Vekaletname  |  Kariyer  |  İletişim
    © 2008 Karal Hukuk. Tüm Hakları Saklıdır. Yasal Uyarı Tel: +90 212 543 43 10 - 561 29 39 Faks: +90 212 543 43 12 | Web Tasarım Grimor